So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English

Trách nhiệm mỗi bên

Ngày đăng: 10:50:11 22-08-2017

1. Về phía Uc Viet Travel

- Chuẩn bị mọi dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng trong chương trình du lịch, bao gồm cả những yêu cầu đặc biệt của khách (nếu có) .

- Thực hiện theo đúng chương trình tham quan đã chào bán, thỏa thuận và ký kết.

- Quý khách lưu ý: Tất cả khách đi tour của Uc Viet Travel đều được hưởng Bảo hiểm Du lịch theo quy định của Pháp luật

- Công ty giữ quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ chuyến đi du lịch bất cứ lúc nào mà công ty thấy cần thiết vì thuận tiện hoặc vì lý do an toàn cho khách hàng.

2. Về phía khách hàng

- Nộp hoặc chuyển tiền đúng thời hạn mà Uc Viet Travel yêu cầu theo hợp đồng

- Trong thời gian du lịch, du khách phải tuân thủ theo chương trình, không tự ý tách đoàn. Nếu có yêu cầu thay đổi phải thông báo cho trưởng đoàn và hướng dẫn viên của công ty.

- Nếu những dịch vụ bao gồm trong chương trình du lịch không được cung cấp hoặc có sự thay đổi về lộ trình vì những lý do bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn…) nằm ngoài sự kiểm soát của công ty thì những chi phí phát sinh sẽ do khách hàng chi trả.

3. Quy định chung:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa hai bên. Nếu việc thương lượng không đạt được kết quả, mọi việc sẽ được đưa ra tòa án kinh tế Hà Nội để xử lý theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. Mọi chi phí liên quan sẽ được chi trả theo quy định của tòa án.

Tags:
1900 2008

Top

Chat Facebook