So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English

Nhà hàng tại Tiền Giang

Ngày đăng : 16:40:12 11-08-2017
Nhà hàng 52
Địa chỉ: 52 Trưng Trắc, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 

 
Nhà hàng Bách Tùng Viên
Địa chỉ: 171B Anh Giác, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 888989 Fax: 883388 
 
Nhà hàng Cửu Long
Địa chỉ: 23 đường 30/4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 870 779 
 
Nhà hàng Hữu Lợi
Địa chỉ: Chí Thanh, P. Trưng Trắc, Tiền Giang 

 
Nhà hàng Đồng Nam
Địa chỉ : 281B Lý Thường Kiệt, P.5, Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại : (073) 886282

Nhà hàng Tô Châu
Địa chỉ : 360 Ấp Hòa Phú, Hòa Khánh, Cái Bè - Tiền Giang
Điện thoại : (073) 753754
 
Quán Ăn 68
Địa chỉ : 686 Lý Thường Kiệt, P.5, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại : (073) 3874161
 
Nhà hàng Cửu Long
Địa chỉ : 23 đường 30/4, Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại : 073.3870 779
 
Nhà hàng Hồng Phúc
Địa chỉ: 246/8 Ấp Bắc, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 876260 Fax: 874532

Nhà hàng Ngọc Gia Trang
Địa chỉ: 196A Ấp Bắc, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 872742 Fax: 878457 
 
Mekong Rest Stop
Địa chỉ : KM 1964 300 Quốc lộ 1A, xã Long An, H.Châu Thành - Tiền Giang
Điện thoại : (073) 3 858 676

Nhà hàng Trung Lương 
Địa chỉ: Quốc lộ 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 855441 Fax: 856323

Nhà hàng Sông Tiền
Địa chỉ: 1 Lãnh Bình Can, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 874567 
 
Tags:
1900 2008

Top

Chat Facebook